در فایل زیر تغییرات نسخه amos 25 قابل مشاهده است که به زودی از سوی سایت ibm spss در دسترس عموم قرار می گیرد.

سایت رسمی IBM AMOS 25

 

amos 25