نرم افزار splus یکی از نرم افزارهای قوی تحلیل آماری است که همه امکانات spss و minitab را دارا بوده و قابلیت توانایی برنامه نویسی دارد. جهت آشنایی با این نرم افزار فایل آموزش آن در ادامه مطلب در پیوست قرار دارد. آموزش تحلیل های آماری از فصل ۶ و صفحه ۱۹۹ شروع می شود.

دانلود نرم افزار splus 8


دانلود آموزش  S  PLus8

آموزش SPLUS