دوستان نرم افزار minitab  مانند نرم افزار spss قابلیت های بسیار زیادی دارد. در این قسمت آموزش این نرم افزار برای دانلود قرار داده شده است. امیدوارم مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد.