بسیاری از کاربران عزیز پس از مدت طولانی احتمال دارد رمز ورود خود به سایت را فراموش کنند  به  همین خاطر در فایل زیر آموزش تصویری به دست آوردن رمز ورود خود به سایت تخصصی آمار توضیح داده شده است.