نرم افزار WINQSB

این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزارهای مربوط به درس تحقیق در عملیات و بسیاری از دروس مهندسی صنایع مثل طرح ریزی ، کنترل موجودی ، کنترل کیفیت و… می باشد.
بعد از دانلود كافي است فايل stupe  اجرا شود.