دوستان همراه

همانطور که احتمالا مطلع هستید سال جهانی آمار (سال 2013 میلادی) سال بزرگداشت علم آمار در سراسر جهان جهت تقدیر از سهم علوم آماری در توسعه جوامع است. در این سال از کلیه دولت ها، سازمان ها و ارگان ها در سرتاسر دنیا خواسته شده است فعالیت هایی ترتیب دهند تا اهمیت علم آمار و کاربردهای آن در گستره های علمی، کسب و کار، حکومت، رسانه ها ، سیاستگذاری و جامعه به نمایش در آید.

ادامه مطلب...


اهداف تعریف شده در این سال عبارتند از:

افزایش آگاهی جامعه در رابطه با قدرت و میزان نفوذ آمار در جنبه های مختلف اجتماعی

آموزش و توسعه فکری جامعه مخصوصا جوانان در زمینه سواد آماری با نگاه حرفه ای

ارتقا خلاقیت و توسعه در علوم آمار و احتمالات

 

وب سايت رسمي سال بين‌المللي آمار (آمار ۲۰۱۳) با همكاري تمامي مراكز آماري دنيا افتتاح گرديده است و سازمانها و نهادهای رسمی و معتبر می توانند با مراجعه به آدرس  http://www.statistics2013.org  نام خود را در بین سازمانهای حمایت کننده در سرتاسر دنیا ثبت نموده و شرح فعالیت های خود را در انتهای این سال جهت به انجام رساندن وظیفه اجتماعی به بهترین نحو ممکن، برای اطلاع جامعه جهانی گزارش نمایند.