دوستان کتابی که در زیر برای دانلود قرار داده شده است جامع ترین کتاب در زمینه آمار توصیفی و بحث های اولیه آمار در کلیه رشته  ها می باشد.

ادامه مطلب..


 

  BASIC STATISTICS    A Primer for the Biomedical Sciences 
 
Fourth Edition
OLIVE JEAN DUNN
VIRGINIA A. CLARK