دوستان عزیزی که در مقطع دکتری نیمه متمرکز سال 1391 پذیرفته شده اند ضمن تبریک به عرض می رساند که ظرفیت پذیرش رشته آمار 57 نفر می باشد. برای مطالعه بیشتر و آگاهی از ظرفیت نوع انشگاه به فایل پیوست نگاه کنید.