دوستان عزیز برای خرید اینترنتی کتاب تحلیل آماری با minitab 16 و تحلیل داده های پرسش نامه ای به کمک spss 19 ( چاپ چهارم ) می توانند از لینک زیر سفارش خود را داده و کتاب مورد نظر را دریافت کنند.

لینک خرید  از انتشارات ناقوس