دوستان عزیز کتابی که در زیر برای دانلود قرار داده شده است بهترین کتاب در زمینه احتمال  و مقدمه ای بر آمارریاضی بوده که توسط ویلیام فلر نوشته شده است. من خودم ازش استفاده کردم کتاب بسیار عالی می باشد.

مقدمه ای بر احتمال و کاربرد آن

ویلیام فلر

انتشارات جان وایلی