دوستان عزیز در پست های قبلی نرم افزار AMOS که برای مدل سازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد برای دانلود در سایت قرار گرفت. دوستان برای نصب این نرم افزار یک فیلم آموزشی از طرف سایت تخصصی آمار تهیه شده که می توان در ادامه مطلب آن را دانلود کرد.