عنوان مقاله: زير نمونه گيري ميانگين مشاهدات وابسته دم سنگين

سال چاپ: پنجم اسفند 1388

محل ارائه : پنجمين همايش تخصصي آمار پيام نور

مركز تويسركان همدان

پسورد دانلود: www.spss-pasw.ir

لينك دانلود  در ادامه مطلب


براي دانلود روي لينك زير كليك نماييد:

پسورد دانلود: www.spss-pasw.ir

http://up.iranblog.com/images/hqnfypqe3rq9cw0gi9mw.pdf