دانلود كتاب Mathematical Statistics 

مولف: جان شائو

انتشارات: Springer

چاپ : دوم

سال چاپ: 2003

دسته بندي: آمار رياضي و استنباط آماري 1 

password: www.spss-pasw.ir

 


براي دانلود كليك نموده و پسورد موردنظر را وارد نماييد.

http://up7.iranblog.com/images/71pi69rz516t7xg06w9n.png